محسن رضایی

27خرداد
چوب حراج به قوانین در انتخابات

چوب حراج به قوانین در انتخابات

تک خوانی زن در ستاد انتخاباتی محسن رضای کاندید ریاست جمهوری صورت پذیرفت.

19خرداد
شاهین نجفی در رینگ مناظرات

شاهین نجفی در رینگ مناظرات

این روزها در تکاپوی انتخابات ریاست جمهوری، نامزدهای انتخابات به طرق مختلف در پی کسب آرای مردمی می باشند. هر کاندید در مناظرات سعی دارد تا با سخنانی ویژه نظر مثبت گروه های مختلف مردمی را به سمت خود جلب کند. در همین راستا محسن رضایی و عبدالناصر همتی به موسیقی رپ در مناظرات انتخاباتی اشاره کردند.